" SAF BİLİNÇ OL "
" SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN HAREKETE GEÇ "

TANTRA YOGA

 

İnsanlığın kendini gerçekleştirmesini esas alan kadim öğretidir. Tantranın özü, kişinin varoluşsal enerjisini yükselterek, bu enerjiyi sağlık, ruhsal ve zihinsel gelişim gibi başka yönlere yönlendirmektir. Aynı zamanda Tantra kadın ve erkek, ruhsal ve maddesel, rasyonel ve irrasyonel gibi zıtlıkların bir bütün haline gelmesini de sağlamaktadır.

Batı medeniyetlerinin birçok temsilcileri Tantra’yı yanlış bir şekilde şehveti arttırma tekniği olarak kabul ediyor. Tantra’da gerçekten de cinsel enerjiye yönelik birçok teknik mevcut. Ama bu öğretinin büyük kısmı insanın varoluşunu farklı yönlerden ele alıyor.  Bu öğreti diyor ki, insan bedeni bir mabeddir ve kişinin kendi gerçek ‘Ben’ini kabullenmesi gerekiyor ve bu yolda temel araç Aşktır. Özellikle Aşk, insan bedeninde, onun en güçlü duygu ve tepkilerini dönüştürmesinde büyük bir etkiye sahiptir.

Aslında Tantra Yoga, kendi bedenini anlamak isteyen insanlar içindir. Bu bedenin bütün potansiyelini özgür bırakmak, cinsel blokaj ve komplekslerden bağımsızlaşmak, rahatlama tekniklerini öğrenmek, algı sistemiyle ilgili farkındalık kazanarak onu yönlendirmeyi öğrenmek bu öğretinin temel amacıdır.

Tantranın başlıca fikri şudur: insan zaten mükemmeldir, hemen şimdi ve hemen şurada. Başka şekilde söylemiş olsak, insan idrak etmelidir ki, o Tanrının bir parçasıdır ve aydınlanmış gibi davranıp, öyle yaşamalıdır.

Tantra Yogada ulaşılması gereken sonuç – Tanrısal olana ulaşmak – aslında başlangıç nokta olarak ele alınıyor. Yani kişi en başından kendini o kutsal gücün bir parçası olarak görüp hissetmese, gerçek anlamda Büyük Güce teslim hale gelemez.

Çalışma, kişilerin hem bireysel olarak kendi varoluşsal gücünü hatırlamasına, hem de bir bütün olarak yaşamın ritmik akışında nasıl daha uyumlu hareket etmeleri gerektiğinin deneyimini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Tantra Öğretileri Eğitimi

Çalışmanın içeriği için tıklayınız.

Yoga Tantra1

Yoga Tantra 2

Yoga Tantra 3

Yoga Tantra 4

Yoga Tantra 5

Yoga Tantra 6

Yoga Tantra 7

Yoga Tantra 8

Yoga Tantra 9

Yoga Tantra 10

Yoga Tantra 11

Yoga Tantra 12

Yoga Tantra 13

Yoga Tantra 14

Yoga Tantra 15

Yoga Tantra 17

Yoga Tantra 18

Yoga Tantra 19

Yoga Tantra 20

Yoga Tantra 21

Yoga Tantra 22

Yoga Tantra 23

Yoga Tantra 24

Yoga Tantra 25

Yoga Tantra 26

Yoga Tantra 27

Yoga Tantra 28