" SAF BİLİNÇ OL "
" SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN HAREKETE GEÇ "

PRANA VİDYA YOGA

 

5.000 Yıllık Uzun Tarihi Olan, Gizemli Prana Vidya Yoga!

 

Prana tüm uzaya yayılmış ve evrenin bütün boyutlarına nüfuz eden temel enerjidir. Fiziksel, zihinsel, zekasal ve cinsel enerjilerin temelinde Prana bulunmaktadır. Tüm enerji titreşimleri Prana’dan kaynaklanmakta, ısı, ışık, yerçekimi, manyetizma ve elektrik gibi tüm fiziki enerjilerin temelini Prana teşkil etmektedir. Prana her şeyi hareket ettiren güçtür.

Prana Vidya Yoga

Canlılar bu enerji aracılığıyla doğmakta, sayesinde yaşamakta ve bedenleri ölünce bireysel enerjileri kozmik enerjiyle birleşmektedir. Tüm bilgiler bu enerji aracılığıyla alınmakta ve tüm eylemler bu enerjiyle desteklenmektedir.

Prana Vidya ise bu enerjinin bedende artması ve depolanmasını sağlayan teknikleri açıklamaktadır.

Sanskritçe Vidya kelimesi “açıklama”, “görme”, “anlama”, “bilgi”, “bilgelik” ve “ilim” demektir. Böylece Prana Vidya “enerji bilimi” anlamını ifade ediyor. Prana Vidya sayesinde bedendeki enerji aktifleşmekte ve enerjinin frekansı yükselmektedir.

Prana Vidya çalışmaları sırasında bütün enerjetik fonksiyonlar güçlendirilir, algılanır ve kontrol edilir. Prana Vidya sayesinde enerji bedenin, beynin ve bilincin etkin olmayan bölgelerine erişmekte, çeşitli doğal yetenekleri ve hassas algı gücünü uyandırmaktadır.

Prana Vidya sayesinde solunum ayarlanıp, enerji dengelenince, istekler kontrol altına alınınca, duygular sakinleşince, zihin sabitleşince ve şuur huzura kavuşunca cinsel enerji kontrol edilmekte ve boşuna harcanmamaktadır. Böylece bireyin enerjetik gücü artmakta ve daha yüksek amaçlar için kullanılmaktadır. Bireyin enerjisi yukarı doğru hareket ederek şuuru saf bilinç haline ulaştırmaktadır.