" SAF BİLİNÇ OL "
" SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN HAREKETE GEÇ "

Vedik Öğretilerde Evren ve İnsan

Bir tabak, bir bardak ve bir kase hepsi aynı topraktan yapılır.
Bu şekilde, tüm canlılar sonsuz Brahman’dan yaratılır.
(Upanishad bilgeliği)
Vedik öğretilerde evren ve insan

Vedik öğretilerde evren ve insan

Vedik öğretilerde İnsan dünyası (insan yaratımı) ve evren arasında ayrılmaz bir bağ olduğunu söyleniyor. İnsan yaşamının evren dışındaki benzer unsurları da mevcuttur. Şair Walt Whitman’ın söylediği gibi, bir yaprağın yıldız mekanizmasından daha az olmadığına inanıyorum. Bu evreni ve çevresindeki koşulları ve insan sağlığı ile ilgili konular için, aralarındaki ortak bağ için minnettar olmalıyız.

 

Vedalar yaratılış sürecini açıklıyor.
Birincisi, ölümsüzlük vardı, olağanüstü bir varlık: Tanrı – her zaman mevcut. Hayatın, bir sonsuzluğun içinden ağ örmek için gelen örümcek gibi, sonsuzluktan ortaya çıktığı söylenir. Yaratılış sonunda yuvasına dönen bir örümcek ağı gibi ölümsüzlük içinde çözülür.

Hareketsiz bir ölümsüzlüğün nasıl bir şey yaratabileceği veya hareket ettirebileceği sorulabilir. Burada, Upanishad olarak bilinen Vedik edebiyat bir örnek sağlar: tıpkı bir çölün hareketsiz bir serap yaptığı gibi, bu hayali yaratığın gözünde hayali bir sonsuzluk yaratır. Yaratıcılığa yanılsama denir çünkü sürmez (süremez). Tek gerçek ölümsüzlüktür, çünkü daima kalır.
Yaratılış geliştikçe, tüm yaşamı destekleyen üç temel ilkeyi oluşturdu: yaratılış, elde tutma (korumak), dağılma (yok etmek) yasaları. Hayattaki her şey doğar ya da yaratılır, yaşar ve sonra ölür. Bu ilkeler sattva, rajas ve tamasüç gona veya eğilim olarak bilinir. Bütün yaşam, bu kurallara uyar.
Elementler: Yaşam bileşenleri,

Yaratılış ilkeleri, yaşamın her biçimine sahip beş temel unsuru – veya bileşeni – geliştirdi: eter, hava, ateş, su ve toprak. Yaşamın en zariften en kabaya neler yaptığını kolayca görebiliriz.

Ölümsüzlüğün bir sonucu olarak, maddenin en küçük şekli eterdir.
Havanın ölümsüzlüğü ile birlikte elementi çok daha görünür ve deneyimsel hale getirir. Hareket ettikçe aniden ısı veya ateş oluşturan sürtünmeye neden olur. Isı nem yaratır, böylece su oluşur. Son olarak, su maddenin en yoğun halini, yeryüzünü oluşturur. Vedalar, insanlar da dahil olmak üzere tüm canlıların bu temel unsurların bir kombinasyonundan yapıldığını söylüyor. Bu elementler insan yaşamının mikro boyutları, moleküllerin, atomların veya atom altı yüzeylerin mikro halidir.

Bu Ayurveda tedavisinin çalışma düzeyidir. Daha büyük yaşam seviyelerinin nedenine odaklanarak, bu beş elementten yapıldığı için daha yoğun boyutlara da bakılacaktır. Güçlü bir temelin güçlü bir yapıyı desteklemesi gibi, beş element (tüm maddenin temeli) bir kişide güçlü ve dengeli olduğunda, diğer madde yüzeylerini otomatik olarak dengeler.
Bu nedenle, Ayurveda’nın insan anatomisinin ayrı bölümlerini gözlemlemesi veya vitaminlere, kimyasallara veya gıda sağlık düzeylerine bakması gerekmez. Sadece elementleri dengeler ve fiziksel seviyeler daha dengeli hale gelir.
Kaynak: Ayurveda Ansiklopedi