" SAF BİLİNÇ OL "
" SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN HAREKETE GEÇ "

TANTRA VİDİYA

 

Tantra Vidya

Tantra Vidya

Sanskritçe kelime olan “tantra” kelimesinin, “yoga” terimi gibi bir çok anlamı vardır. Bu anlamların birçoğu birbiriyle bağlantılı köklere sahiptir. Kelime anlamı – “ağ” veya “kumaş” olarak tercüme edilebilir. Terimin kendisi, “tan” – “genişletmek” kelimesinin kökünden gelmektedir. Bu kökten “tantu” (“iplik”, “kordon”) kelimesi oluşur. Terimin diğer anlamları “sistem”, “ritüel”, “doktrin” ve “rehberlik” dir. Ezoterik anlamda Tantra – Jnana’yı genişleten anlamında kullanılıyor. Sanskrit terimi olan Jnana, “bilgi” veya “bilgelik” anlamına gelir.

Tantra, manevi bir öğreti olarak Hindistan’da on beş asır önce şekillenmiş ve Ruh’un ve Maddenin birliğini ilan eden ruhani okullara aittir. “Tantra” kelimesi aynı zamanda kutsal metinlerin kaydedildiği bir tablet anlamına gelir. Daha geniş anlamda, terim kutsal metinlere ve yazılı el kitaplarına uygulanır.

Saf bilince ulaşma ve yaşam – ölüm döngüsünden özgürleşmenin neticesini temsil eder. Tantra – sonlu dünyadan geçerek sonsuz bilince ulaşmanın deneyimsel tekniklerini içerir. Başka bir deyişle, maneviyata ulaşmak için materyali kullanma yöntemidir. Tantra – günlük yaşamın deneyimini geliştirir ve saf bilince ulaşmanın dünya yaşamındaki araçlarını bizlere sunar.

 

Tantra Vidya 112 teknikten oluşur.
Bu teknikler arasında köprü yapmak, yol yapmak, silah yapmak, tapınak yapmak, kozmik bilgiler, savaş yapmak, sağlıkla ilgili teknikler, zihin güçlerini arttırmakla ilgili teknikler, büyük manevi şuurla iletişim kurmak için yoga çeşitleri (Narupa Yoga’lar), cinsel enerjiyi manevi enerjiye çevirme teknikleri (Tantra Yoga) vb. teknikler yer almaktadır. Bu tekniklerden zihinle ilgili olanlardan birkaç örneği aşağıda belirtelim:

Mahamudra: Düşünceyi sıkıştırma ve şu andaki bilinci sürdürme ve genişletme yöntemi.

Tomo: Prana (enerji) depolamak ve taşımak ve vücutta ateşli ısı yaratmak için yöntemler.
Tibet Lama’ları, Himalaya dağlarındaki ıslak kıyafetlerini vücut ısısıyla kurutmak için bu yöntemi kullanırlar. Bu tekniğin ustalığı, vücuttaki Prana akışı üzerinde tam kontrol sağlar.

Giolo: Fiziksel varlığın yanılsamasından kurtulmanın bir yolu.

Milam: Bu yönteme hakim olan birey, hayallerini görürken bir rüya olduğunu öğrenmiş ve gerçek olmadığını bilip, bilinçli bir rüya görmüştür. Bir usta, bu tekniğin hakimiyeti ile, Samsara tekerleğinden kurtulabilir ve geçmişteki karmaları yok edebilir. Uyku durumunda, uyanış durumunda yapamadıkları eylemleri yapabilme gücüne sahip olur.

Ussel: Bu yönteme hakim olan bir kişi derin uykuda (rüyalar olmadan) uyanıklığını koruyabilir.

Bardo Yoga: Uyanışın üç evresinde bilincin desteklenmesi ve geliştirilmesi yoluyla, uyanık halde, rüya ve derin uykudayken (uyku olmadan bir rüya) bilince sahip olmak mümkündür. Bu tekniğin geliştirilmesi sonucunda usta, ölümden sonra Samaskara evresinde etkilenmek yerine bilincini korur, kendini kontrol eder. Bardo Yoga tekniği, ölüm sonrası dönemi öğretir.

Phuva: Bir kişinin bilinçli bir şekilde beden bilincini terk etme yolu.
Ruhu başın kısrağından çıkararak vücuda geri dönme tekniği. Bu tekniğin (bedenden bilinci kaldırma yeteneği) vasıtasıyla bir kişi, ölümünden hemen önce (isteğe bağlı ölüm) bilincini derhal bedeninden çıkarabilir.