" SAF BİLİNÇ OL "
" SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN HAREKETE GEÇ "

İçgüdü ve Hastalıkların Analizi

Hekimler önce hastalığı, ardından ilacı ve son olarak hastalığın yönetimini gerçekleştirmelidirler. 
Ön bilgi ile daima ilerlemelidirler.
(Charaka Samhita)
İçgüdü ve hastalıkların analizi.
Içgüdü ve hastalıkların analizi

Içgüdü ve hastalıkların analizi

Charaka Samhita’ya göre Ayurveda, Tridosha’nın teorisinin Vata, Pitta ve Kapha’nın yönetimiyle birlikte kullanıldığı metafizik, aynı zamanda mantıklı bir bilimdir.
Doğa tekdüze olarak görülmüş ve rasyonel bilgi doğaüstü olanın ötesinde vurgulanmıştır. Hekimlerin görüşlerini ifade etmeleri ve gerçeğin kabul edildiği bir bakış açısına ulaşmaları için toplantılar yapılıyordu. Atarya bu görüşmelere başkanlık etmiştir.

Milyonlarca organ ve hastalığı analiz etmek ve adlandırmak yerine, Charak Samhita, sırasıyla sağlık ve hastalığa yol açan mutluluk ve mutsuzluk olduğu görüşündeydi.
Sağlıklı ve bütünsel bir kişiye Purusha veya Ebedi İlah (Lahout) denir. Hastalığın nedenleri Deha-Manasa’dır, yani psikosomatik nedenlerdir (zihin bedeni ve beden zihni etkiler).
Böylece, kısmi bakış açısının yeri yoktur, yani  Satvacaya veya bütünsel psikoterapi Ayurveda biliminin içinde bi ilke olarak yer alıyor.
Ayurveda, yumuşak, doğal ve etkili tedavileri öneren insan doğasını ve hastalığını analiz etmek için yüksek hassasiyetli, kişiselleştirilmiş bir yöntem olarak görülür.
Ayurveda tedavileri sadece iyileşmek için kullanıldığı sürece Ayurveda tamamen tedavi için doğaya güvenir.

Swabhavoparama (doğa ile bir olmak), zihni ve bedeni eski normal durumuna döndürmek için bitkiler, diyet, yaşam tarzı ve diğer tedavileri (bir sonraki bölümde tartışılmıştır) kullanma yöntemidir.

Bir hastalığın doğası beş şekilde anlaşılır.
1. Sebep (Nidana)
2. Uyarı veya gizli semptomlar (Purovarupa)
3. Belirti ve bulgular (Rupa)
4. Tanı testleri (Opashaya)
5. Patoloji veya Samprapti
1. Nidana veya etiyoloji (etiyoloji) – Tüm hastalıklar hastalığın alevlenmesinden kaynaklanır.
2. Purovarupa (gizli işaretler) – hafif yapıları nedeniyle belirli bir doza atfedilmeyen işaretler ve semptomlardır. İki şekli vardır:
a. Semptomlar bir veya daha fazla lezyonun alevlenmesine bağlı olabilir ve hastalık ortaya çıktığında kaybolabilir veya
b. Belirli bir hastalığa yayılan belirtiler.
3. Rupa (belirti ve bulgular) – Hastalığın açıkça görülebilen belirtileri.
4. Opashaya (tanı testleri) – Doktorlar hastalığın nedenini diğer yöntemlerle teşhis edemediğinde, bitkiler, yiyecek veya alışkanlıklar ile test ederler. Bu tedaviler hastalığın tedavi edildiğini veya kötüleştiğini gösterir.
5. Sampraptis veya patogenez – sadece semptomlar değil, bu hastalığın pratik bir tezahürüdür. Beş tür yayılma vardır:
a. Bir hastalık türü
b. Hastalığa neden olan çeşitli dosha özellikleri.
c. Hastalığın doğada birincil veya ikincil olup olmadığı.
d. Zorluk, güç veya zayıflık (örneğin yaş, genel sağlık vb.)
e. Baskın sindirim zamanı, gün veya mevsim dosha’sı.
Kaynak: Ayurveda Ansiklopedi