" SAF BİLİNÇ OL "
" SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN HAREKETE GEÇ "

Dünyanın ilk tedavisi

5.000 yıldan fazla ömre sahip Ayurveda, uzun ve sağlıklı ömür yaşamanın bilgilerini taşıyan Hindistan’ın kapsamlı yaşam bilimidir. Bu bilimin diğer bilimler için temel oluşturan mevcut en eski şifa bilimi olduğu bilinmektedir. Budizm, Taoizm, Tibet ve diğer kültürel terapilerin Ayurveda ile birçok benzerliği vardır.

Dünyanın ilk tedavisi

Evrensel bir tedavi olduğu söylenen Ayurveda, mevcut en kapsamlı tedavi sistemidir. Yazının ortaya çıkmasından önce, eski şifa ve uzun ömür bilgeliği, bir dünya inancının manevi geleneklerinin bir parçasıydı. Dünyanın her yerinden şifacılar şifa bilgilerini Hindistan’a getiriyorlardı. Ünlü bilge olan Veda Vyasa, Ayurveda’nın tüm bilgisini manevi anlayışlar, ahlak, dindarlık ve kendini tanıma ile birlikte yazılı olarak kaleme almaya başlamıştır.
Ayurveda’nın Tanrı’dan meleklerine ve nihayetinde insanlığa indiği söylenmektedir.
Kullanılan yöntemler arasında bitkiler, yiyecekler, kokular, taşlar, renkler, yoga, mantralar, yaşam tarzı ve şaşırtıcı ve çeşitli açıklamalar (cerrahi) bulunur.
Zamanın bilgeleri, hekimleri / cerrahları, sağlığı manevi yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak gören azizlerdi. Meditasyon sırasında doğrudan anlayışla Ayurveda öğretileri aldıkları söylenir. Yani, hayvanlar üzerinde varsayımlar veya deneylere gerek kalmadan Tanrısal (göksel) vahiylerden gelen farklı iyileşme, ruhani, uzun ömür ve cerrahi yöntemleri kullanma bilgisi.
Aslında, Vedik öğretinin dört ana konusu var. Konular sağlık, astronomi, manevi ticaret, idarecilik, askeri, şiir ve ahlaki hayatı içerir. Bunlar Vedalar olarak bilinir: Rig, Sama, Yajur ve Atharva.
Ayurveda aynı zamanda astronomide de (birinin iç ışığı olan Jyotish) kullanıldı. Sonunda Ayurveda, bütüncül bir sağlık sistemi ve Veda’nın çalışmalarının bir kolu olarak sınıflandırıldı.
Upa Veda, maneviyatla doğrudan ilişkili olmasa da, maneviyatın ruhani yönleriyle ilgilenir. Çeşitli Vedalardan gelen Ayurveda parçaları, sadece Ayurveda ile ilgili kitaplarda birleştirilir.
Rig Veda‘nın şiirleri arasında yaklaşık üç doğa (doshas) şiiri vardır: hava (vayu), ateş (pitta) ve su (kapha). Konular organ nakli, yapay uzuvlar, zihin ve beden tedavisinde bitki kullanımı ve üreme ömrünü içermektedir.
Upa Veda eserlerinde anatomi, fizyoloji ve cerrahi hakkında tartışmalar mevcuttur.
Atria’nın zamanında iki Ayurveda okulu vardı, Tıp Fakültesi ve Cerrahlar Okulu. İki okul Ayurveda’yı doğrulanabilir ve bilimsel olarak sınıflandırılabilir bir tedavi sistemi haline getirdi. Araştırma ve deneylerle, daha pratik ve bilimsel zihinlerin kuşkuları giderildi ve Tanrı’nın ilhamını kucaklayan kriptografik hale getirildi.
Kaynak: Ayurveda Ansiklopedi